Transparency International eKS

Vizuálna analýza elektronického kontraktačného systému

O projekte eKS

Vitajte na portáli eks.transparency.sk, verejnom analytickom nástroji pracujúcim s dostupnými dátami z elektronického kontraktačného systému.

V aktuálnej verzií sú Vám k dispozícií dáta o aukciách, zákazkach a zmluvách dostupné vo vizualizáciach Force Directed Layout, Parallel Coordinates, Treemap, Auction TimeLine, Table View. V prípade nejasností ohľadom ovládania si prosím prečítajte nápovedu, ktorá sa Vám zobrazí po kliknutí na v hlavičke stránky.

Ak sa Vám tento projekt páčil a bol pre Vás užitočný, môžte podporiť náš boj proti korupcií. Naopak, ak voči nemu máte nejaké výhrady a ste ochotní podeliť sa s nami o konštruktívne nápady na jeho vylepšenia, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktného formulára.

Upozornenie: Portál pre svoju funkčnosť vyžaduje zapnutý JavaScript. Živé vizualizácie pracujú s relatívne veľkým objemom dát, preto majte na zreteli, že spracovanie a komunikovanie výsledkov môže istú dobu trvať, rovnako môže vyžadovať väčšie množstvo systémových prostriedkov (operačná pamäť, disk, procesor, pripojenie na internet).

Projekt vznikol s podporou

Projekt Monitoring verejného obstarávania bol podporený sumou 87 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Monitoring verejného obstarávania je Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

Dáta na stiahnutie

Nižšie linkovaný archív obsahuje dáta, ktoré sú po registrácíí voľne dostupné na portáli elektronického kontraktačného systému, spracované do vnútorného formátu využívaného týmto portálom. Archív obsahuje informácie o aukciách a zmluvách/zákazkach rozdelené do registov dátových blokov vo formáte JSON a jednotlivé bloky vo formáte CSV.

Stiahnúť dáta